ARP Games to najnowszy pomysł na wspieranie polskiej branży gier wideo. Jej prezes, Remigiusz Kopoczek zdradza w rozmowie z nami czym zajmuje się spółka i w jaki sposób jej inicjatywy mogą pomóc młodym polskim studiom.

Czym jest ARP Games i jaki jest jej cel?
ARP Games to pozytywny przykład tego, co może powstać gdy nauka, biznes i samorząd połączą swoje siły. Spółka jest efektem współpracy Agencji Rozwoju Przemysłu, Uniwersytetu Śląskiego oraz Starostwa Cieszyńskiego. Jej działalność koncentruje się na procesie akceleracji gier wideo od fazy pomysłu do fazy komercjalizacji. Celem spółki na poziomie społecznym jest wsparcie młodych twórców gier, poprzez zaoferowanie im odpowiednich warunków do efektywnego tworzenia gier, a następnie ich komercjalizacji. Wsparcie realizowane jest zarówno w sferze ekonomicznej, organizacyjnej, a także poprzez wzmocnienie kompetencji przyszłych i obecnych projektantów. Ale ARP Games jako spółka prawa handlowego jest zobligowana do biznesowego działania, które będą przekładały się na  osiąganie zysku. Rocznie spółka planuje przeprowadzać 20 akcelerowanych projektów oraz 6 inwestycji kapitałowych w najlepsze z nich.

Z jakich środków finansowane jest ARP Games?
Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.7 mln zł. Fundusze, które zostały przeznaczone na kapitał założycielski ARP Games pochodziły ze środków wypracowanych przez  ARP S.A. Chcemy, aby ARP Games była dla Agencji dobrą inwestycją. Biznesplan przedsięwzięcia zakłada, że akcelerator osiągnie samowystarczalność w drugim roku działalności operacyjnej.

ARP Games współpracuje z dwoma polskimi studiami – Carbon Studio oraz Incuvo. Na czym polega ta współpraca?
Współpraca ta jest pokłosiem działalności Uniwersytetu Śląskiego, który od wielu lat prowadzi studia z zakresu projektowania gier. Obie wymienione firmy od samego początku bardzo czynnie włączyły się w proces kształcenia studentów i dlatego stały się naturalnym partnerem w początkowej fazie programu. Niemniej jednak cały czas pracujemy nad poszerzeniem tej listy o inne firmy, głównie z Polski. Współpraca z takimi firmami jak Carbon Studio czy Incuvo obejmuje wiele obszarów m.in. wzajemną promocję, udział w pracach rady programowej i komisji konkursowej czy udział w fazie inwestycji.

W tym momencie Waszą główną inicjatywą jest konkurs dla młodych twórców. Jakie kryteria trzeba spełniać, aby wziąć udział w walce o dofinansowanie?
Regulamin konkursu nie stwarza wielu ograniczeń. Po pierwsze zgłoszenia przyjmujemy od zespołów składających się z co najmniej dwóch osób dowolnej narodowości, a po drugie zespół musi mieć pełne prawa autorskie do pomysłu. Wszystkie te kwestie zostały precyzyjnie wyjaśnione w regulaminie i w FAQ na naszej stronie. Ponadto nie nakładamy żadnych ograniczeń wiekowych czy też związanych z wykształceniem.

Projekty mają oceniać eksperci ARP Games. Kim oni dokładnie są? Są wśród nich przedstawiciele jakiś polskich studiów?
Członkowie komisji konkursowej to głównie osoby aktywnie związane z branżą gier w Polsce, a więc osoby profesjonalnie przygotowane do takiej oceny. Od samego początku uznaliśmy, że w skład komisji konkursowej powinny wchodzić osoby tylko z tego środowiska. Komisja konkursowa powoływana będzie na każdą edycję konkursu osobno i jej skład może się zmieniać. Tak więc w przyszłości mogą pojawić się również osoby z zagranicy.

W czasie II i III etapu konkursu uczestnicy mają korzystać ze sprzętu i oprogramowania dostarczonego przez ARP Games. Czy to oznacza że konkurs jest skierowany do osób z Cieszyna (miasto, w którym siedzibę ma ARP Games) i okolic? Możliwe jest wzięcie udział w konkursie i pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania?
Konkurs nie jest w żaden sposób ograniczony terytorialnie. Do konkursu mogą podchodzić wszyscy, w tym i obcokrajowcy. Sprzęt i oprogramowanie dostępne będzie w siedzibie akceleratora. Jednak to nie zmusza nikogo do przeprowadzki, chociaż warto przemyśleć ewentualność chwilowej zmiany miejsca zamieszkania. Skoncentrowanie się przez pewien okres tylko na projekcie z pewnością przyczyni się do lepszych wyników. W przypadku chęci przeprowadzki jesteśmy w stanie pomóc znaleźć odpowiednie lokum dla zespołu.

Dofinansowanie w ramach konkursu sięga kwoty 100 tysięcy złotych. A co z nieco większymi projektami? Nie mówię o grach z budżetem rzędu kilku milionów złotych, ale jeśli ktoś na swój pomysł potrzebuje około 500 tysięcy, będzie mógł otrzymać takie wsparcie z ARP Games?
Konkursy ARP Games dedykowane są projektom w fazie początkowej, która nie wymaga tak dużych nakładów finansowych. Przy większych inwestycjach ARP Games pomaga w znalezieniu dodatkowych inwestorów finansowych. Wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu zapewniamy uczestnikom udział w krajowych i międzynarodowych targach. Takie branżowe imprezy to doskonała okazja na poszukiwanie inwestorów.

Na końcu konkursu nagrodzeni uczestnicy założą spółkę, w której ARP Games będzie mniejszościowym akcjonariuszem. Jaka będzie Wasza rola w dalszym działaniu firmy? Będziecie się angażować w zarządzanie nią?
Założenie spółki jest jedną z proponowanych ścieżek rozwoju projektu, który przejdzie fazę akceleracji z oceną pozytywną. Rola ARP Games w działalności tych spółek będzie zawsze zależała od indywidualnych ustaleń z danym zespołem. Chcielibyśmy, aby po zakończeniu fazy akceleracji każdy ze zwycięskich zespołów był zdolny do samodzielnego zarządzania swoim projektem w kolejnych etapach. Roli ARP Games, jako pasywnego inwestora, upatrujemy raczej w nadzorze i wsparciu biznesowym, a nie w zarządzaniu.

Czy znany jest już plan wyjścia ARP Games z tych spółek poprzez sprzedaż udziałów?
Sprzedaż udziałów jest bardzo szerokim pojęciem i jedną z opcji wyjścia z inwestycji kapitałowej. ARP Games w pierwszej kolejności przewiduje możliwość wykupu udziałów przez pozostałych właścicieli spółki, umorzenie udziałów czy wejście spółki na giełdę. Oczywiście dopuszczamy też sprzedaż pakietu udziałów inwestorowi finansowemu w późniejszym etapie, ponieważ liczymy na to, że projekty będą się rozwijały, a co za tym idzie będą potrzebowały kolejnego zastrzyku kapitału.

Czy znane są już kolejne plany odnośnie działalności ARP Games? Co planujecie w przyszłości?
W tej chwili koncentrujemy się na sprawnym przeprowadzeniu pierwszego konkursu. W planach mamy realizację kolejnych konkursów co pół roku i taka działalność będzie naszym priorytetem. Spółka, oprócz działalności związanej ze wsparciem finansowym i dydaktyką, planuje w przyszłości także m.in. działalność produkcyjną w zakresie gier, tworzeniu oprogramowania i popularyzacji sektora przez wydawanie prasy specjalistycznej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ARP Games.


Artykuł powstał przy współpracy między spółką ARP Games a portalem Graczpospolita.pl.

Comments

comments